Chrtníky

V malebném údolí, v němž byla vesnička Chrtníky založena, je možné nalézt památky na dávnou geologickou minulost, kdy zde bylo křídové moře, a to různé fosilie a zbytky žraločích zubů.
Na katastru obce bylo také prokázáno tábořiště lovců mamutů z mladšího paleolitu (40 tisíc až 10 tisíc let př. n. l.).
Na konci 14. století patřily Chrtníky k choltickému statku, který byl ale někdy v té době rozdělen na dvě poloviny. Polovinu, k níž náležely i Chrtníky, prodal Jindřich z Chlumu a Košumberka řečený Lacembok 9. května 1397 Janovi z Lipky. V této listině o prodeji je také první písemná zmínka o Chrtnících, neboť majetek představoval "...polovinu tvrze v Cholticích, dvůr poplužní se dvěma rádly, dvory kmetcí s platy, v Chrtnících dvory kmetcí s platy a v Ledcích dva lány lesa s rybníkem horním...". Uvést všechno do pořádku měl s Janem z Lipky majitel druhé poloviny Choltic Václav Sekerka, který byl také na listině o prodeji uveden jako svědek. Jan z Lipky se podepsal spolu s jinými okolními vladyky na stížném listu proti upálení mistra Jana Husa v Kostnici.
I když první písemná zmínka o Chrtnících je až z roku 1397, vesnice je mnohem starší. Název obce Chrtníky je upomínkou na středověk, na dobu hradištní (10. - 12. století), kdy zde byli usazeni psáři. Panovník tehdy totiž vlastnil veškerou půdu a jeho moc se opírala i o vládu nad veškerým obyvatelstvem.Tak usazoval specializované řemeslníky jako například tesaře, koláře, rybáře či právě psáry v určitých vesnicích. Úkolem psárů bylo cvičit lovecké psy, ale kromě toho museli i hospodařit na polích, aby se uživili. V případě přítomnosti panovníka na hradišti museli lidé z okolí odvést na hradiště povinné dávky a také se sem dodávali výrobky výše zmíněných specializovaných řemeslníků.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Chrtníky
Chrtníky 52
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466972524
Koryto Struhy
Koryto Struhy

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 02.01.2006 v 09:54 hodin