VANĚK Arnošt, Ing., tajemník MÚ Příbor: 2. patro [ Tajemník města nebo obce ]

V souladu s ustanovením zákona o obcích je ve městě Příboře, kde působí pověřený obecní úřad, zřízená funkce tajemníka obecního úřadu. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Kromě jiného plní tajemník úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu a řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Příbor
Ing. Arnošt VANĚK, tajemník MÚ, 2. patro, dveře č. 12
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 402
(+420) 603 951 566
fax: (+420) 556 722 093

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 29.05.2012 v 10:44 hodin