Nám. Komenského [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Náměstí Jana Ámose Komenského, Fulnek
Náměstí Jana Ámose Komenského, Fulnek
Náměstí tvořilo pravděpodobně od prvopočátku střed města. Má pravidelný čtvercový tvar o délce stran cca 95m. Diagonálně je rozděleno tranzitní cestou, jejíž význam v historii vzrostl po roce 1427, kdy Jan z Kravař údajně převedl starou silnici z Oder do Hradce nad Moravicí a Opavy přes Fulnek. Z koutů náměstí byly vytýčeny ortogonální ulice, převážně v západo - východním směru, jak to odpovídalo mírně protáhlému obrysu města.


Tento jedinečný památkový celek byl těžce poškozen za osvobozeneckých bojů v roce 1945, kdy všechny domy na náměstí a většina domů ostatních ulic byla zcela zničena. Po odklizení trosek zbyla jen radniční věž a čelní zdi domů severní fronty. Náměstí bylo znovu obnoveno podle projektu Z.Sedláčka z roku 1948. Bylo však obestavěno jen ze tří stran, jižní strana byla ponechána volná s uplatněním dominanty kostela Nejsvětější Trojice a parkové zeleně. Dnešní domy na náměstí (kromě radniční věže z roku 1610) tedy pocházejí z 50. a 60. let 20. století.
Náměstí Jana Ámose Komenského, Fulnek
Náměstí Jana Ámose Komenského, Fulnek

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mvcr.cz/adresa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 17.12.2002 v 20:02 hodin