ZUŠ Jablunkov [ Základní umělecká škola (ZUŠ) ]

Posláním základní umělecké školy je zajišťování přípravy žáků pro amatérskou zájmovou činnost, zpřístupnění uměleckých činností a estetického cítění co nejširšímu okruhu dětí a mládeže, v neposlední řadě příprava talentovaných žáků k profesionální dráze pedagogické či umělecké.
Organizace výchovně vzdělávací činnosti je řízena vyhláškou a učebními plány schválenými MŠMT ČR. Výuka probíhá formou individuální, skupinovou a kolektivní.
Pedagogové mají velkou snahu vést talentované mladé lidi nejen k soustavné a tolik potřebné práci, ale též k rozvíjení talentu, o který - naštěstí - nebyla v Beskydech nikdy nouze.
Do školy míří děti z jablunkovských škol a okolí za uměním hudebním a výtvarným. Vyučuje se na smyčcové nástroje, klavír, keybord, akordeon, kytaru a dechové nástroje. Děti se učí také zpěvu, komorní hře, souborové hře a navštěvují školní lidové soubory. Nejčastěji na veřejnosti vystupují lidové kapely: Malí Jackové a Lipka.
Učitelé vyvíjejí bohatou mimoškolní činnost. Pořádají různé koncerty, vedou soubory Jackové, Mionší, Nowina, dechovku a mnoho dalších aktivit.

Z historie školy
Samostatná základní hudební škola vznikla dne 01.09.1956. Začínala se čtyřčlenným pedagogickým sborem.
1/ Ježowicz Antonín - klavír, akordeon, varhany
2/ Bartulec František - housle
3/ Rucká Marie - housle, souborová hra
4/ Wrabelová Markéta - klavír, akordeon, souborová hra

Školu navštěvovalo 88 žáků.

Prvním ředitelem byl Antonín Ježowicz až do roku 1990 - absolvent Státní hudební školy v Ostravě.
V roce 1961 je přejmenována na Lidovou školu umění a v 1990 na Základní uměleckou školu.
V roce 1990 byl jmenován nový ředitel Antonín Sikora - absolvent Státní konzervatoře v Ostravě obor akordeon.
V budově, kde ZUŠ nyní vyučuje, škola působí od roku 1980, a je to její 14 působiště školy od jejího osamostatnění. Roku 1990 byla provedena půdní vestavba, tím výtvarný obor získal samostatné výukové prostory.

Lidová kapela NOWINA
Dětská gorolská muzička NOWINA působí od roku 1984 při ZUŠ Jablunkov.
Od začátku spolupracovala s tanečním souborem PZŠ Jablunkov. Reprezentuje ZUŠ, PZŠ, město a region u nás i v zahraničí.
Je členem Folklorního sdružení České republiky, dále členem PTM Ars Musica a od
roku 2000 členem Mezinárodního sdružení. Od r.1999 spolupracuje se sborem Gorol. Dnešní muzika působí v nezměněném složení od r. 1992. Skládá se z 13 členů ve věku od 12 do 19 let.
Průběžně během jednoho roku se účastní třiceti až čtyřiceti vystoupení, soutěží a přehlídek. Po dobu své činnosti zaznamenala řadu úspěchů a vyznamenání. Z těch nejdůležitějších můžeme jmenovat:
r. 1991 - Břeclav - ústřední kolo CS ZUŠ - zvláštní vyznamenání

Lidová kapela Jackové
Muzika Jackové zahájila činnost ve školním roce 1989/1990 na ZUŠ Jablunkov
ve třídě učitelé houslí Leona Ježowicze.
Nástrojové obsazení: housle, viola, kontrabas a zobcové flétny.
Muzika hraje folklór nejvýchodnější části Těšínského Slezska, to je oblast Hrčavy, Jablunkova a okolí. Písně upravuje Leon Ježowicz.
Spolupracuje s dětskými soubory lidových písní a tanců Malí Jackové a Jackové, které pracují při DDM Jablunkov.
Muzika Jackové vystupuje v nádherných jablunkovských městských krojích, které jsou přesnou kopií historického oblečení obyvatel Jablunkova Jacků.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní umělecká škola Jablunkov
Mariánské nám. 1
739 91 Jablunkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 357 210
(+420) 558 326 030

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jablunkov.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 09:18 hodin