Historie obce Starý Hrozenkov [ Historie (archivní dokument) ]

Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov, Moravské Kopanice, kroj
Za první přímou písemnou zmínku o existenci obce považujeme výčet obcí, které patřily k majetku vizovického kláštera Smilheim z roku 1261, který založil Smil ze Střílek. Ve stejném roce, v roce 1261, totiž část území, zvané Vysoká Lhota u potoka Hrozinkova až po hranici vsi Drítomá, věnoval tomuto klášteru král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Historie Hrozenkova je ale starší. Narozdíl od ostatních oblastí Kopanic, dochází k prvnímu organizovanému osídlení za vzniku moravsko-uherské hranice už v 11.století. Nešlo však o poddanskou vesnici, ale o osídlení rozptýlené po celém území obce, která tehdy zahrnovala i katastry nynějších obcí Vápenice, Vyškovec a Žítková. Ty se osamostatnily až v roce 1919. K obci dále náležela velká část území okolních moravských i slovenských obcí- od dnešní Rasové až po hřeben hory Chabové nad Hornú Súču a po údolí Brusné západně od Drítomi ve směru západ a od Spytina (dnešní Pitín) po údolí Zlatného potoka na území dnešní Březové ve směru sever-jih. Bylo to svobodné pohraničí, zvané původně "Hozné Pusty", později pak "Pusty Hrozinkow" nebo "Rozinkov".
Základem obživy obyvatel tohoto rozsáhlého území byl především chov hovězího dobytka, pěstování ječmene, ovsa, pohanky, žita, pšenice, řepy, brambor a produkce z ovocných stromů. Lid se zde držel velmi dlouho svých tradic, čímž si zachoval národopisný svéráz, vyjádřený písněmi, nářečím, krojem, výšivkami, stavbami a zvyky. V 18. století byl ve Starém Hrozenkově celní úřad. V pol. 19. stol. tu stával celní a třicátkový úřad, tři mlýny, pila a dvě hospody. Silnice z Uherského Brodu byla vybudována jako poštovní v roce 1841, Jezdily po ní dostavníky směr Uherský Brod- Trenčín s přepřaháním koní ve Starém Hrozenkově. V současné době je to mezinárodní hlavní silnice E50, rekonstrukce této silnice jako magistrály probíhala v letech 1936-39. Severně od obce v tratích Skalky a Šagátky se nacházejí obrovské čedičové a andezitové balvany, které byly využívány jako stavební kámen. Koncem 20. let minulého století se začalo s průmyslovou těžbou tohoto kamene. Byla vybudována úzkokolejná dráha a pozemní lanovka, byl postaven také nový drtič kamene a od něj vedla visutá lanová dráha přímo do středu obce. Těžba byla zastavena v roce 1982. V současnosti je opuštěný hrozenkovský lom chráněnou krajinnou oblastí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.staryhrozenkov.cz
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 23.03.2007 v 11:26 hodin