Historie obce Polešovice [ Historie (archivní dokument) ]

Území Polešovic bylo osídleno už od mladší doby kamenné, o čemž svědčí četné archeologické nálezy. V době Velkomoravské říše se zde rozkládala osada Záblacany. První zmínka o Polešovicích pochází z roku 1220, kdy obec patřila nově založenému klášteru na Velehradě. Polešovice též vábí záhadou "moravského biskupství" v 10. - 11. století a jeho kostela sv. Petra a Pavla. Osudy nedalekého Velehradského kláštera ovlivňovaly dějiny Polešovic po celý středověk. 3. dubna 1595 byly císařem Rudolfem II. povýšeny na městečko, čímž získaly městský znak a právo konat trhy. Dominantou obce se stal barokní kostel. Roku 1848 patřily Polešovice pod panství Velehrad, kraj Hradišťský. V latinských textech se objevuje pojmenování Polessovicium, v německých pak Poleschowitz nebo Polschitz.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.polesovice.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 29.10.2002 v 12:37 hodin