RZEHACZEK Ferdinand [ Osobnost ]

Pocházel z učitelské rodiny, jeho bratři byli také učitelé, jeden z nich vyučoval v Mostech u Jablunkova. Ferdinand byl zde prvním ředitelem - veškerá dokumentace jeho činnosti se nachází v archivu v Opavě, a v okresním archívu Karviná. Ve zdejší obci působil od roku 1883 a zasloužil se mimořádně o její všestranný rozvoj. Byl mezi jiným od r. 1906 vedoucím poštovny, byl vynikajícím osvětovým pracovníkem, organizátorem veškerého kulturního a ekonomického života tohoto zapomenutého kdysi kouta Těšínska. Byl spoluzakladatelem kostela a jeho prvním varhaníkem. Podle dochované dokumentace byl na celém Jablunkovsku považován za nejlepšího hudebníka v okolí, což bylo dáno jeho rodinnou tradicí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://hornilomna.eu
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:58 hodin