Historie obce Osvětimany [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínky o vzniku obce sahají již do doby velkomoravské a to ve spojitosti s horou Sv. Klimenta nacházející se nedaloko v Chřibách. Z té doby také pravděpodobně pochází název obce. Podle lidové pověsti se na místě dnešních Osvětiman setkala byzantská mise vedená bratry Cyrilem a Metodějem s vyslanými muži (many) a zde řekl Metoděj svému bratru " Bog osvěti many "( Bůh osvěť many)" a tak vznikl název Osvětimany. Původ názvu obce však není tak jednoznačný, důkazem jsou tomu další dvě existující legendy, z nichž první hovoří také o osvícených mužích, kteří přicházeli z hory sv. Klimenta a kázali pod lipami u dnešní hasičské zbrojnice. Odtud "osvícení muži" Osvětimany. A druhá, která je zcela odlišná a zavádí nás na počátek 10. století, kdy údajně měly být Osvětimany kolonizovány polskými osadníky z oblasti Osvětimi.

První písemná zpráva se objevuje teprve v roce 1350, kdy obec náleží vlkošskému plebánu Benešovi, Lambertovi z Rájce a jeho manželce Ance. V následujících letech se ve vlastnictví různých částí obce střídá řada majitelů. V tomto období se v obci připomíná kostel, fara a také tvrz, která byla postavena uprostřed kopečku nad návsi z kamene, chráněná palisádou a příkopem. Vlastnil ji rod rytířů Smetanů. Zajimavou postavou tohoto rodu byl Jiřík, který žil koncem 18. století jako poustevník na hoře sv. Klimenta. V roce 1520 je však tvrz vzpomínána jako zaniklá.

Obchodního rozkvětu dosáhly Osvětimany na počátku 20. století, kdy v obci byly obchody se smíšeným zbožím, drogerie, kloboučnictví, cukrárna, masna, obuv, dvě pekárny a tři hospody. Pravidelně každý týden se zde konaly trhy. Kulturní dění v obci obohacovalo ochotnické divadlo a již od 40. let zde byly v místním hostinci promítány světelné obrazy. V roce 1944 bylo založeno kino, které hojně navštěvovali návštěvníci z širokého okolí. V 50.letech 20. století se staly Osvětimany obcí střediskovou a to pro obce Medlovice, Újezdec a Hostějov. Postupně bylo vybudováno koupaliště, nákupní středisko, smuteční síň a v 80.letech víceúčelová budova, kde se nachází kinokavárna, obecní úřad a obřadní síň. V 90. letech si Osvětimany díky úpravě centra, kde se v současné době staví dům s pečovatelskou službou (DPS) opět získávají významné postavení mezi obcemi našeho regionu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.osvetimany.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 29.10.2002 v 08:38 hodin