Empírové náhrobky [ Hrob, hrobka nebo mauzoleum ]

Náhrobek rytíře Jana Bohumila Tschammera z Jiskřičína ( dnes Polsko ) a jeho manželky Kristýny Beatrice. Vybudován v r. 1852.
Na druhém snímku:Detail náhrobku - erb rodu Tschammerů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://komorni-lhotka.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 12:12 hodin