Zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Původní stavba, zbudovaná asi kolem roku 1850, jméno prvního majitele se nedochovalo.V roce 1890 odprodáno i se statkem, ke kterému zvonice patřila, panu Josefu Křístkovi. Tato zvonice je až do dnešní doby plně funkční a rodina Křístkova a Krenželokova se starají jak o udržování samotné budovy, taktéž zajišťují provoz zvonění.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 11:30 hodin