Mateřská škola [ Mateřská škola ]

Budova mateřské školy byla postavena pro čtyři třídy dětí, s kapacitou l20 míst. Byla otevřena l. 9. 1974. V současné době, kdy došlo k poklesu populace, jsou v MŠ pouze tři třídy, v nichž je zapsáno 83 dětí. Pokud se týká zaměstnanců, pracuje nyní v mateřské škole 6 učitelek, 2 správní zaměstnanci a ve školní kuchyni jsou zaměstnány kuchařky s celkovým úvazkem 2,6 pracovnice.
V průběhu školního roku uskutečňuje mateřská školka různé pravidelné akce např.: Mikulášská nadílka, vánoční besídka pro rodiče i pro děti, oslava Velikonoc, stavění a kácení máje, besídka ke Dni matek, pravidelné zájezdy na divadelní představení v Uherském Brodě a výlet na konci školního roku do Lešné.

Ve školce probíhá výuka hry na zobcovou flétnu, výuka logopedie pro správnou výslovnost dětí a plavecký výcvik. K budově mateřské školy patří velká zahrada, kterou děti po celý rok náležitě využívají.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz
Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 25.10.2002 v 09:45 hodin