ZŠ J. A. Komenského [ Základní škola ]

Nelze bezpečně zjistit, kdy byla v Nivnici zřízena první obecná škola. První zmínka nás zavádí do roku 1403, kdy se poprvé písemnými doklady v Nivnici připomíná farní kostel archanděla Michaela, a tak lze předpokládat, u něj i školu. Nejstarší známá stopa vede do roku 1666, kdy v úmrtní matrice je zaznamenáno úmrtí dítěte Pavla Ostrovského, učitele. Dá se předpokládat, že tato škola zanikla po válce s Uhry - v roce 1663. V té době byly v nejbližším okolí pouze školy v Uherském Brodě, Šumicích, Vlčnově a Březové. Koncem 17. století je však již Nivnice jmenována mezi obcemi, které mají školu.
Roku 1804 byla škola vystavena na místě, kde stojí, bývalý národní výbor. Této budovy bylo užíváno ke školním účelům až do roku 1900. Stavba nové obecné školy byla zahájena v roce 1898 stavitelem Čaňákem z Uherského Hradiště. Hlavní zásluhu na postavení této školy měl nivnický nadučitel Jakub Opletal, ale byla otevřena až za jeho nástupce nadučitele Josefa Řeháka dne 8. září roku 1900. Školu navštěvovalo 400 žáků. Později, roku 1901/1902, byla povýšena na pětitřídní. Přibývaly i pobočky, takže ve školním roce 1913/1914 bylo zde deset tříd s 530 žáky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola J.A.K.
Komenského 101
6875 Nivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 693 225

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz
Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.01.2003 v 09:28 hodin