Pošta Hnojník

V dřívější době pošta v Hnojníku nebyla - nejbližší poštovní úřad byl v zámku v Horních Tošanovicích. Teprve po postavení železnice v roce 1888 byla zřízena pošta v hlavní nádražní budově a úřadovat se začalo 1. 3. 1890. Prvním poštmistrem byla jmenována manželka přednosty stanice Ludmila Janálová. Koncem roku 1923 postavil E. Hochwalder místnost pro poštu v domě čp. 48, do které se úřad z nádraží přestěhoval. Na zaplacení nájemného přispívala obec jednorázovým poplatkem 400 Kč ročně. Od 1.6. 1924 byl jmenován novým poštmistrem Jan Janál, jehož matka odešla do důchodu.


V roce 1928 postavil Jan Janál rodinný domek a poskytl pronájem poštovnímu úřadu, který se přestěhoval 1.11. 1928 do nových místností. V této budově sídlila pošta i v době polské a německé okupace.
Od pana Janáka koupil dům pan Pěgřminek a k další změně majitele došlo 9.11. 1970 - odkoupil jej pan Skulina, který z rodinných důvodů dal poště výpověď. K vystěhování pošty došlo však teprve 3.11. 1986, a to do vyvlastněné budovy pana Rakowského. V důsledku růstu počtu obyvatel jak v Hnojníku, tak v obcích, které navazovaly na provoz pošty, místnosti byly naprosto nevyhovující pro zvýšený provoz, a proto pošta vznesla požadavek na vlastní budovu.


Po patřičném jednání došlo k dohodě s panem Walachem k odkoupení budovy, která byla adaptována pro účely pošty a spořitelny. Kdo byl poštmistrem za polské okupace se nepodařilo zjistit, po dobu německé okupace byl údajně poštmistrem pan Langer.
Po osvobození v roce 1945 byl prvním poštmistrem Josef Mlčoch, po jeho odchodu se vystřídalo několik různých zástupců. Jedním z nich byla také Drahomíra Durčáková, která však ze zdravotních důvodů odešla předčasně do důchodu. Místo ní nastoupila Jana Blahutová, která vykonává funkci poštmistrové dosud.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pošta Hnojník
Hnojník
739 95 Hnojník
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnojnik.cz
Typ záznamu: Pošta
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 09.08.2003 v 09:31 hodin