Sportovní klub vozíčkářů Frýdek - Místek

Historie klubu se datuje již od 80 let pod názvem TJ Meta Hrabyně. Po sametové revoluci v roce 1989 se rozdrobil na jednotlivé sekce. Pod názvem TJ Meta Hrabyně vyvíjela činnost sekce Basketbalu. Předsedou tehdejšího klubu byl Tomáš Dvořák, který byl jeho dlouholetým členem. S osobou Tomáše Dvořáka je spojeno mnoho úspěchů klubu v dobách totalitního režimu i po jeho pádu v oblasti atletiky, jízdy na formuli a nakonec i basketbalu.

Klub SKV Frýdek-Místek vznikl v roce 1998, kdy byl změněn název klubu a do vedení klubu byl zvolen Radomír Krupa. Basketbal je i nadále hlavní aktivitou klubu, ale vedení klubu počalo hledat odvětví, ve kterém by se klub SKV F-M nesmazatelně zapsal do historie rozvoje sportovních činností tělesně postižené veřejnosti.
Proto taky i v České republice, a i naší zásluhou tělesně postižení lidé lyžují na vodě a cyklisty prohánějí na speciální tříkolce handbike. V současné době má klub 24 členů.

Budoucnost klubu vidíme v rozvoji nových sportů, kterých jsme zakladateli nebo spoluzakladeli, hledáním nových členů, pořádáním exhibicí v rehabilitačních ústavech našeho regionu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek - Místek
Sadová 604
738 01 Frýdek - Místek
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 628 836
(+420) 608 708 523 - šéf klubu

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 01.02.2010 v 09:35 hodin