Znak a prapor obce Fryčovice [ Znak a prapor ]

Popis znaku:

V červeném štítu dvě stříbrné špice (hroty) sahající k hornímu okraji štítu, mezi nimi nahoře zlatá lilie.

Popis praporu:

Červený list se dvěma bílými klíny na vlající části s hroty u žerdi, mezi nimi žlutá lilie, jejíž osa je od žerdi vzdálena 2/9 šířky praporu. Poměr šířky k délce je 2:3.

Heraldické zdůvodnění symbolů:

Ves Fryčovice dal vysadit podle magdeburského práva roku 1270 olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka. Obec od té doby byla biskupským lénem a dlouhá staletí podléhala biskupskému hradu Hukvaldy.

Znak vychází ze znaku olomouckého biskupství, který je zřejmě odvozen od rodového erbu biskupa Bruna, zakladatele obce a připomíná tedy jak jeho samého, tak i někdejší dlouholetou, církevní vrchnost. Lilie je symbolem Panny Marie, jíž je zasvěcen místní farní kostel, připomínaný již před polovinou 14. století.

Prapor opakuje obraz znaku, lilie je ovšem umístěna rovnoběžně s žerdí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.frycovice.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 22.10.2002 v 09:21 hodin