ZŠ Dolní Lomná [ Základní škola ]

ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Založena byla počátkem školního roku 1922 - 1923. Základní kámen ke stavbě školní budovy byl položen 29. června 1930 a již 4. ledna 1931 byla slavnostně otevřena a předána do rukou učitelů a žáků, kteří se tak mohli v důstojném prostředí věnovat svému poslání.
V současné době jsou ve škole 3 třídy, v nichž se vyučuje formou spojených ročníků, jedno oddělení školní družiny, jedno oddělení mateřské školy, školní jídelna a kuchyň.
Děti naší školy mají bohaté mimoškolní vyžití. Téměř všichni jsou členy národopisného souboru Malý Mionší, ale navštěvují též kroužky zdravotnický, turistický a kroužek programování.
Kroužek programování
Tento pracuje od roku 1998/99, je určen žákům 3.-5.postupného ročníku, kteří se zde seznamují se základy programování a v posledním roce pracují i s internetem.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Dolní Lomná
Mgr. Dagmar Gomolová, ředitelka školy
Dolní Lomná 149
739 91 Dolní Lomná
Česko (CZ)
tel: (+420) 773 180 689

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://dolnilomna.eu
Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 10:37 hodin