Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o. [ Základní škola ]

Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o.
Petřvaldská škola má více než dvousetletou tradici. V listopadu 1784 byla zřízena v Petřvaldě lokální fara a v roce 1787 došlo v Petřvaldě ke zřízení školy pro celou petřvaldskou farnost. Docházely sem také děti z Petřvaldíku a Hartů. Vyučovalo se pravděpodobně v najatém domě č. p. 64. Osada Dvorek, založená roku 1789, byla přiškolena do Mošnova. Prvním učitelem na zdejší škole byl Josef Rychter. Přišel do školy v roce 1787 a působil zde 54 let, až do svých 79 let. Školní budova byla postavena na sklonku léta 1806 a bylo do ní zapsáno celkem 140 dětí. Nová školní budova byla postavena roku 1889 na návsi (dnes je v ní zřízen dům služeb a říká se jí "stará škola") a byla postupně přestavována až na trojtřídní.

V současné době se děti vyučují v nové škole, jejíž stavba byla dokončena roku 1971. V nové škole jsou vyučováni žáci z Petřvaldu, Petřvaldíku, Mošnova, Trnávky a Kateřinic. K dispozici je školní kuchyně, ve které se stravují i mnozí obyvatelé obce.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
sekretariát ZŠ 556 754 416
mateřská škola 556 754 458
školní jídelna 556 754 226

Podrobnosti k organizaci školního roku najdete níže v dokumentech.
Informace o mateřské škole jsou umístěny pod samostatným heslem "mateřská škola".

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola
Mgr. Xenie Valušáková
Petřvald 372
742 60 Petřvald
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 754 416
Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Kamila Plisková (Knihovna Petřvald) org. 56, 20.10.2011 v 17:20 hodin