PAVLÍK Richard [ Osobnost ]

Richard Pavlík
(1889 - 1966)

Vsetínský rodák a patriot absolvoval učitelský ústav a pak působil jako učitel a později ředitel škol v Hošťálkové a na Hovězí. Svou vlastivědnou prací významně přispěl k uchování cenných písemných a obrazových dokumentů ze života valašského lidu.

Dlouhá léta působil jako městský a později okresní archivář.

Po 2. světové válce vedl městskou kroniku, kterou doplnil o chybějící údaje z let 1850-1930 a 1939-44. Jako autor článků, fotografií a kreseb se podílel na vydání monografie "Vsetín" z roku 1946, stál u zrodu národopisného souboru Vsacan, roku 1949 patřil k organizátorům výstavy "Valašsko v práci".

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 23.03.2011 v 13:12 hodin