Historie obce Loučka [ Historie (archivní dokument) ]

První písemná zpráva o Loučce pochází z roku 1307. Obec byla samostatným lenním statkem olomouckých biskupů. V roce 1803 koupil Loučku od Leopolda z Lamberka Jan Nepomuk Mohrweiser, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších majitelů loučského panství, rodákem z Kostnice. Jeho zásluhou byla zřízena pod vrcholem Hradiště studna, která zásobovala vodou pomocí dřevěného potrubí panský dvůr. Roku 1826 postavil na místě dnešního hřbitova hrobku s pěknou kaplí.
V roce 1871 byl velkostatek Loučka vymazán z lenního svazku. V polovině 18. stol. byl postaven vrchnostenský zámek, v roce 1778 zřízena škola.
Do 1. světové války se na statku vystřídalo 5 majitelů. V roce 1918 se majitelem velkostatku stal Tomáš Baťa. Za jeho působení, po velkých obtížích, byl vybudován vodovod z Mikulůvky. Počátkem 20. století založil J. Matocha nevelkou továrnu na výrobu pleteného zboží, do roku 1900 byl v obci i pivovar, který náležel velkostatku, v roce 1905 byla zprovozněna okresní silnice z Loučky do Podolí a Lazů. Po smrti Tomáše Bati v roce 1933 se stala majitelkou jeho žena Marie Baťová.
V době fašistické okupace bylo uvězněno v koncentračních táborech 5 osob, z nichž se dvě nevrátily. V okolí Loučky operovala partizánská skupina. Obec byla osvobozena 7. května 1945.
V 70. letech byla vybudována obcí druhá větev vodovodu v akci "Z", který byl předán Vodovodům a kanalizacím. Svaz zahrádkářů postavil kulturní dům a budovu na zpracování ovoce - moštárna. Vybudováno bylo nákupní středisko, mateřská škola, jídelna Základní školy, později tělocvična, nové oplocení hřbitova a v roce 1999 byla zplynofikována obec.
Po roce 1999 byl synovi Tomáši Baťovi navrácen majetek. Ten nechal provést demolici zámku a postavil venkovské sídlo o něco menší než původní a upravil park v jeho okolí.

Jižně od obce vrch Hradisko (604 m n. m.) s nálezy patřícími kultuře lužických popelnicových polí (další nálezy v trati Chudačka) a kultuře púchovské (zbytky valu hradiska). Ve středověku zde stálo šlechtické opevněné sídlo, jehož bližší stavební podobu zatím neznáme a které se v písemných pramenech nepřipomíná. Nálezy ukazují na jeho existenci již na přelomu 13. a 14. stol. Tvrz zmiňovaná v 16. a 17. stol. stávala pravděpodobně přímo v obci, snad v místech dnešního zámku.

Pečeť obce je doložena z pol. 19. stol., v kruhovém pečetním poli je zobrazena radlice, krojidlo a 5 stromů, v kruhovém opise je text: PETZEC OBCE LAUTZKI.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecloucka.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 10:09 hodin