Historie obce Střítež nad Bečvou [ Historie (archivní dokument) ]

Nejstarší zpráva o Stříteži pochází z r. 1368, kdy byla ves majetkem olomouckého biskupství a později přešla do vlastnictví meziříčsko-rožnovského panství, od r.1548 majiteli Žerotínové. V r. 1636 ves čítala 36 domů. V letech 1777-1781 se zúčastnili zdejší poddaní předtolerančního hnutí evangelíků a na podnět falešného tolerančního patentu se přihlásilo 99 rodin "k bludům".
Střítež je odedávna zemědělskou obcí. Zdejší pokrokoví sedláci prosluli zvláště pěstováním travních semen. Střítež byla také známa výrobou vlněných dřevařských rukavic, košíkářstvím a pletením rákosových sedadel. Na počátku čtyřicátých let založil podnikatel Antonín Trčka továrnu na výrobu koženého zboží, kde našlo práci téměř 100 dělníků. V roce 1948 byla továrna znárodněna a zanikla.

V pečetním poli nejstarší střítežské pečeti je radlice, po jejích stranách letopočet 1731 a pod ní rostlinný ornament.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.striteznb.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 12:57 hodin