Historie obce Střelná [ Historie (archivní dokument) ]

Jméno naší obce vychází z původní obranné funkce (Střelná byla a je hraniční vesnicí). V prvních stoletích existence obce zde sídlili střelci, bránící hranici, svědčí o tom i znak obce - okřídlený šíp. Křídlo ve znaku pochází z erbu pánů z Lomnice, držitelů Střelné v 16. století. Kromě toho jsou na znaku heraldické lilie, narážka na patrocinium kostela ve Střelné. Autorem znaku je Miroslav Pavlů.

Střelná byla součástí Brumovského panství, stejně jako okolní obce. První přesnější údaj o počtu obyvatel Střelné je až z roku 1764, kdy císařovna Marie Terezie nařídila očíslování domů a vedení evidence obyvatel. Místopisec Schwoy ve své Topografii uvádí v roce 1790 tyto údaje: obec Střelná - 456 duší, 71 domů, 90 rodin, 250 jiter půdy.

První písemná zpráva o existenci obce se objevuje ve svědecké výpovědi o hranicích mezi panstvími lednickým a brumovským, podepsané Menhardtem ze Slopného a Vršatce, z roku 1479. Existují i domněnky, že Střelná vznikla už koncem 13. století.

Přibližná doba vzniku je spojena s válečnou výpravou Přemysla Otakara do Uher a zabezpečením moravského pomezí. V okolí hranice v lesích Tisůvek byla vybudována tvrz s obranným valem a osadníci měli za úkol ochranu hranice a průsmyku (osadníci - lučištníci - střelci - odtud pozdější název obce Střelná).

Střelná, vzhledem ke své poloze, byla v dřívějších dobách velmi neklidným územím. Nejhorším údobím zdejší historie bylo 17. a začátek 18.století. Dvakrát byla osada téměř zničena - roku 1663 vpádem turko-tatarským a v letech 1704-1708 za kurucké vojny. V 18.století zde střežili portáši z Lidečka zemské hranice. Každý držitel gruntu musel 90 dní ročně robotovat a kromě toho byl povinen dalšími naturálními a peněžními dávkami.

Když byla v roce 1848 zrušena robota, začaly vznikat v okolí první manufaktury a továrny, např. sklárny nebo továrna na ohýbaný nábytek. Nouzová škola byla v obci zřízena r.1827, nynější školní budova pochází z roku 1901. Sociální situace se poněkud zlepšila ve 30.létech při stavbě rychlíkové trati a tunelu, po dokončení stavby hodně obyvatel našlo práci ve zbrojovkách ve Vsetíně a v Bohuslavicích.

Za okupace byla Střelná pohraniční obcí. Od počátku zde vznikl protifašistický odboj, občané převáděli na Slovensko odbojáře. Za heydrichiády byli zatčeni manželé Sívkovi, kteří zahynuli v koncentračním táboře - Fr.Sívková byla sestra Josefa Valčíka, jednoho z atentátníků na Heydricha. Obec byla osvobozena 2.května 1945.

Jednou z významných historických událostí pro obec byla výstavby dvoukolejné železniční trati Horní Lideč - Púchov. Koncem listopadu 1933 se začalo s vyměřováním této trati a v polovině května 1935 začala vlastní stavba. Na této stavbě pracovali dokonce tuneláři až z Itálie, kteří budovali tunel ze dvou stran.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strelna.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 12:42 hodin