Znak obce Pržno [ Znak a prapor ]

V obecní pečeti doložené v l. 1724-1856 je ve štítu trojvrší a nad ním srpek měsíce hroty vzhůru a šestipaprsčitá hvězda. V kruhovém opisu je text PECZET MIESTECZKA PRZNA. Stejné symboly obsahuje znak a prapor, který byl obci udělen r. 1998.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 09:40 hodin