Historie obce Prostřední Bečva [ Historie (archivní dokument) ]

Obec vznikla na přelomu 16. a 17. století.
Jednotlivé pasekářské usedlosti vznikaly na území Prostřední Bečvy od 16. století. Jako samostatná obec se ale Prostřední Bečva ustavila až počátkem 18. století. Název Prostřední Bečva ("Mitter Betswa”) se objevuje v r. 1717. Tehdy zde bylo napočteno 41 pasek a 2 panské salaše. V r. 1755 bylo v Prostřední Bečvě evidováno 13 sedláků, z nichž jeden měl i mlýn o jednom složení, dále byla ve vsi valcha, 3 kováři, zbylých 42 usedlíků byli chalupníci (tj. pasekáři), kteří se živili namnoze jako nádeníci, výslovně jsou tu uvedeni 4 tkalci a 1 krejčí.
V r. 1775 bylo v Prostřední Bečvě fojtství, k němuž patřil moučný mlýn a mlýnek na kaši.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 08:40 hodin