Historie obce Liptál [ Historie (archivní dokument) ]

První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1361. Papežský dvůr tehdy ve francouzském Avignonu jmenoval rozhodčí komisi ve sporu nedalekého vizovického kláštera a pánů ze Šternberka. Mezi jinými se v listině jmenuje i obec Luptal. Jméno Liptál pochází pravděpodobně z německého slova Liebthal či Liebenthal - v překladu "milé údolí".

Život dávných obyvatel Liptálu můžeme dnes postihnout je velmi přibližně. Obec patřila vsetínskému panství, které bylo od roku 1308 v držení pánů z Kravař. Později přešlo panství a tím také Liptálu do majetků pánů z Cimburka a v roce 1505 pánů z Kunštátu. Z té doby pochází významné nadání, kterého se dostalo poddaným vsetínského panství - svoboda dělání pasek, tj. přeměny lesa na ornou půdu. Z roku 1516 se dochoval údaj o velikosti Liptále, který patřil k největším obcím panství: kromě fojtství zde bylo 25 usedlostí, fojtem byl jistá Václav. Jako součást vsetínského panství, mezi jehož majiteli byl i pozdější významný císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna, je v historických dokladech uváděn Liptál až do poloviny 17. století.

Nejstarším dokumentem archivu obce Liptál je privilegium Albrechta z Valdštejna, vydané 1. ledna 1614.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.liptal.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 09:49 hodin