KRATOCHVÍL František, PaeDr. [ Osobnost ]

(1902-1965)

Český hudební pedagog, narozen v r. 1902 v Kelči. Studoval učitelský ústav v Kroměříži, hudebně pedagogické odděleni pražské konzervatoře. Působil na školách měšťanských, pak na učitelských ústavech v Prešově, Pokoře, Val. Meziříčí a Olomouci.
Vědecky pracoval v oboru hudební pedagogiky, zejména v hudebně pedagogické psychologii. Vydal učební texty pro vysoké školy s využitím vlastních výzkumů. Spolupracoval na učebnicích hudební výchovy pedagogických škol pro vzdělání učitelek mateřských a národních škol.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:52 hodin