PhDr. Stanislav Králík CSc. [ Osobnost ]

1909-1987
Vědecký pracovník ČSAV v Praze se narodil v r. 1909 v Kelči. Absolvoval filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, vyučoval v Olomouci, Frenštátě pod Radhostěm, Opavě, Brně a od r. 1956 v Praze. Zájem o vědeckou práci a schopnost uplatňovat se v odborné dialektologii se projevovaly již za jeho univerzitních studií. Po dobu svého tvůrčího úsilí se věnoval dialektologickému průzkumu rodného kraje. Na popud svého univerzitního učitele akademika Františka Trávníčka začal soustavně sbírat jazykový materiál a nepřestával pracovat na monografii o kelečském nářečí. Kniha s názvem "Nářečí na Kelčsku" vyšla v Academia Praha 1984.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:56 hodin