ZŠ Janová [ Základní škola ]

Škola byla v Janové (tehdy ještě Johanové) zřízena už v roce 1854, kdy pro ni obec koupila chalupu č. 38. Po dvaceti letech se škola přestěhovala do nově postavené budovy. Po administrativním připojení obce k sousednímu Vsetínu byla škola roku 1979 zrušena a děti dojížděly do škol ve Vsetíně až do opětovného osamostatnění obce. Jeho součástí byla rekonstrukce a opětovné otevření školy,. Vyučování v ní začalo 1. září 1992.

Dnes má škola statut malotřídní ZŠ se dvěma odděleními. Ve školním roce 2002/03 je v 1. oddělení (žáci 1. a 2. ročníku) deset žáků, 2. oddělení navštěvuje 12 žáků ze 3. a 4. ročníku. Žáci vyšších ročníků dojíždějí do Vsetína. Od září 2002 máme pro využití ve výuce i pro mimoškolní aktivity v jedné z učeben nainstalovanou malou počítačovou síť s připojením k internetu.

Školní výuka je doplněna akcemi k poznávání nejbližšího regionu (vycházky do okolí, exkurze do ateliérů výtvarníků, kulturní besedy, sportovní dny s okolními školami). Naši žáci se účastní různých kulturních akcí v obci, např. Vítání občánků, vystoupení pro důchodce a děti z mateřské školy, vánoční besídky.

Po vyučování mají žáci možnost hrát a bavit se ve školní družině, pro zájemce organizujeme školu hry na zobcovou flétnu, výuku angličtiny a pohybové hry.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Janová
Janová
755 01 Janová
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 434 080

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 19.02.2010 v 11:00 hodin