Historie obce Janová [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce se ve starších českých pramenech objevuje v podobě Johanowa (1505), Juhanowa (1535), z Juhannovy (1644), Johanowa (1670, 1720, 1872), Johanowa (1872), Johanová (1872). R. 1948 byl název obce změně na Janová. Název obce je odvozen od osobního jména Johan, případně Juhan a přípona -ová vyjadřuje vlastnický vztah nositele toho jména ke vsi. V místním nářečí se jméno obce dříve vyskytovalo v podobě Juhanová, juhanovský, Juhanovjan anebo Johanová, johanovský, Johanovjan.

Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských desk olomouckých.
Kvůli účasti v tzv. valašských povstáních byla celá ves v únoru 1644 vypálena.
Majitelé usedlostí včetně fojta byli popraveni a jeden zahynul za povstání.

Janová bývala nevelkou zemědělskou vesnicí. Podobně jako v jiných obcích v okolí mnoho obyvatel, zvláště chalupníků, odcházelo na sezónní zemědělské práce do úrodných oblastí Moravy. Po polovině 19. století se více než jedna desetina obyvatel vystěhovala do Texasu.

Ves byla v 19. století známá výrobou houní a vysokých soukenných papučí. Mnoho obyvatel nacházelo zaměstnání ve vsetínských továrnách.

JZD bylo v obci založeno r. 1957 a samostatně se vyvíjelo do r. 1972, kdy bylo připojeno k JZD Vsacko se sídlem v Hovězí. Po dalším rozšíření r. 1975 bylo přejmenováno na JZD Horní Vsacko se sídlem v Hovězí. Po r. 1990 se toto JZD rozpadlo a farma v Janové slouží zčásti zemědělské výrobě a z větší části podnikatelské činnosti.

Janová byla před r. 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V l. 1849-1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855-1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. R. 1909 se stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. R. 1975 byla Janová integrována k městu Vsetínu jako jeho místní část a r. 1992 se stala znovu samostatnou obcí.

Před vydáním tolerančního patentu r. 1781 Janová náležela do obvodu katolické školy ve Vsetíně. R. 1844 byla v Ústí otevřena pobočka vsetínské školy, avšak jen pro děti katolického náboženství. R. 1850 zanikla.
V l. 1874 - 1875 byla pro ni postavena nová budova. R. 1980 byla škola zrušena a žáci převedeni do základní školy ve Vsetíně na Ohradě. R. 1991 byla neúplná základní škola v Janové obnovena.

Janová náležela ke katolické farnosti ve Vsetíně. Po vyhlášení tolerančního patentu se její obyvatelé přihlásili k evangelickému náboženství a stali se příslušníky sborů luterského vyznání (Dolní sbor) a reformovaného vyznání (Horní sbor) ve Vsetíně, kam se hlásí i v současnosti.

K nejstarším spolkům patří hasičský sbor (zal. 1897) a dělnický spolek Sdružení pracujícího lidu Pokrok. Později byl založen Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu (zal. 1927), Sportovní klub (zal. 1940) a Tělovýchovná jednota Sokol (zal. 1948).

Obec zřídila r. 1890 hřbitov, r. 1919 byla část domů napojena na malou místní elektrárnu, r. 1937 byla obec elektrifikována napojením na síť Středomoravských elektráren, a. s. Po r. 1945 došlo v obci k rozsáhlé výstavbě rodinných domků. Po osamostatnění Janové r. 1992 byla uskutečněna generální oprava školy (1992), provedena plynofikace obce (1997 - 1998). Roku 2000 bylo zahájeno budování vodní nádrže Řečiska při silnici na Hovězí, která má sloužit jednak jako přírodní koupaliště a jednak jako záchytná nádrž při povodních.

V obecní pečeti z r. 1748 je luční zvonek se čtyřmi květy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.janova.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 09:27 hodin