Historie obce Huslenky [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce je totožný s názvem údolí Huslenky, které tvoří jednu z částí obce. Název Huslenky upomíná na středověkou vesnici Huslná, která kdysi stávala v údolí Huslenky a která se jmenuje r. 1503 jako pustá. Název se objevuje v českých písemných pramenech v podobě Huslna (1505), Huslina (1535). V místním nářečí Z Huslének, k Huslénkám, Huslénčané, huslénský. Název Huslenek se váže ke slovu husa, nikoliv k houslím, jak by mohl napovídat obecní znak.

Historie naší obce před rokem 1949 se spojuje s historií obce Hovězí, jejíž jsme byli až do uvedené doby součástí.

Ves Huslná vznikla pravděpodobně v období tzv. velké kolonizace a byla nejvýchodnější vsí vsetínského panství. Později bylo údolí, v němž kdysi tato ves stávala, znovu osídleno. Pro území obce Huslenky je dodnes typické rozptýlené pasekářské osídlení. Samostatnou obcí se staly Huslenky ke dni 14. listopadu 1949, když byla od Hovězí oddělena východní část jeho území a prohlášena za samostatnou obec. Při svém vzniku čítala obec 460 domů s 2388 obyvateli. Přečíslování domů proběhlo asi roku 1955.

Obec Huslenky převzala od obce Hovězí národní školu na Bařinách postavenou r. 1887 a školu Huslenky-Údolí, která byla postavena r. 1890. Obě budovy byly opraveny r. 1950. Škola Huslenky-Údolí byla r. 1979 zrušena a přestavěna na mateřskou školu. Škola na Bařinách slouží jako neúplná základní škola pro 1. stupeň a děti z vyšších ročníků dojíždějí do školy v Hovězí. V 1. 1971 - 1972 prošla škola generální opravou a v l. 1988 - 1991 byla přístavbou rozšířena na 5 tříd.

Vývoj obce nepříznivě ovlivňoval záměr na výstavbu přehrady, která měla zatopit velkou část území obce. Proto byla od r. 1952 výstavba domů velmi omezena.

V letech 2000-2001 byla provedena plynofikace. V někdejším zámečku postaveném v údolí Kychová podnikatelskou rodinou Thonetů r. 1939, je od r. 1949 umístěna dětská ozdravovna. Ozdravovna využívá rovněž nedalekou bývalou celnici z doby 2. světové války. Oba objekty jsou v majetku obce.

JZD v Huslenkách bylo založeno r. 1958 a r. 1976 bylo připojeno k JZD Horní Vsacko se sídlem v Hovězí. Po rozpadu JZD Horní Vsacko převzalo farmu v Huslenkách družstvo vlastníků a využívá ji k zemědělské činnosti.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.huslenky.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:27 hodin