Základní škola praktická [ Speciální škola ]

Zvláštní škola v Horní Lidči poskytuje výchovu a vzdělání žákům mentálně postiženým, kteří se pro své postižení nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Pro žáky s těžším postižením je ve škole zřízena třída pomocné školy.

Škola je umístěna ve dvou budovách, které původně sloužily jako německé obytné objekty a později jako základní devítiletá škola. Jedná se o typickou malotřídní školu s regionální působností a kapacitou 50 žáků. Obec darovala škole přilehlé pozemky, které slouží jako hřiště, zahrada a školní pozemek. Učitelský sbor tvoří v současné době 8 pedagogických pracovníků, vesměs s aprobací speciální pedagogiky. Díky učitelům a jejich aktivnímu sebevzdělávání jsou již několik let zejména v nižších ročnících s úspěchem uplatňovány alternativní metody výuky. Tuto skutečnost pozitivně hodnotí nejen učitelé, ale i rodiče a v neposlední řadě sami žáci. Klasifikace je v 1. - 5. ročníku prováděna slovním hodnocením.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1969, od 1.1.1993 je právním subjektem hospodařícím jako příspěvková organizace. Kromě učeben, sborovny a ředitelny patří k vybavení školy také školní dílny, žákovská knihovna a posilovna. Škola však nemá vlastní tělocvičnu a proto pro potřeby tělesné výchovy využívá tělocvičnu místní základní školy a sportovní areál TJ Horní Lideč. I za stávajících skromných podmínek dosahuje škola výborných výsledků ve sportovních soutěžích pořádaných v rámci okresu pro žáky zvláštních škol.

Škola také pořádá pravidelné několikadenní akce turistického a sportovního charakteru, lyžařské a plavecké kurzy, časté jsou rovněž kulturní akce. Značná část těchto akcí je hrazena z nadačního fondu, který vznikl v roce 2000 přeměnou z původní nadace.

Žáci, kteří končí školní docházku na naší škole, odcházejí do odborných učilišť, zejména na Vsetín nebo do Valašských Klobouk. Chlapci si nejčastěji volí obor zedník, malíř pokojů, kuchař a truhlář, u dívek jsou to učební obory kuchařka a švadlena. Největším problémem nejen naší zvláštní školy je nedostatečná informovanost veřejnosti k tomuto typu škol a z toho pramenící nedůvěra k nim. Naším cílem je příprava dětí pro praktický život v podmínkách upravených jejich možnostem tak, aby se staly platnými členy naší společnosti. Na rozdíl od základní školy, která by byla nad jejich možnosti, zde mohou prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků své práce.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zvláštní škola Horní Lideč
Karel Barvík, ředitel školy
Horní Lideč 131
756 61 Horní Lideč
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 319

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz
Typ záznamu: Speciální škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.02.2010 v 10:26 hodin