ZŠ Horní Lideč [ Základní škola ]

Areál školy
Areál školy
Základní škola v Horní Lidči byla otevřena 1.9.1969. Moderní pětipavilonový areál byl postaven na okraji obce v tichém a klidném prostředí. I po třiceti letech vypadá celý areál velmi pěkně a čistě. Rozsáhlé travnaté plochy září jasnou zelení od jara až do pozdního podzimu. Okrasné keře a stromy vzrostly, splynuly s okolím a působí dojmem, jakoby sem patřily odnepaměti.

Naše škola patří svým provozem k největším vesnickým školám okresu Vsetín. Máme 20 tříd, školní družinu i školní klub, již od 4. ročníku se žáci učí angličtinu a němčinu, zajištěna je i výuka hry na hudební nástroje.

Školní areál je pojat poměrně velkoryse. Třídy jsou prostorné a světlé, máme dobře vybavenou cvičnou kuchyni, dílny i tělocvičnu. V těsné blízkosti školy je sportovní stadion TJ Horní Lideč, jehož zařízení žáci plně využívají. V jednotlivých pavilonech jsou umístěny odborné učebny přírodopisu, zeměpisu, chemie, fyziky, hudební a literární výchovy. Vybavení učeben odpovídá specifičnosti jednotlivých předmětů.

V roce 1996 byla provedena rekonstrukce pavilonu školní jídelny. V souvislosti s touto přestavbou jsme získali pět nových učeben - pro třídu prvního stupně, pro hudební výchovu, počítačovou učebnu, školní klub a moderně pojatou učebnu náboženství. V témže roce byla zřízena i posilovna, která je hojně využívána i veřejností. Na školním hřišti byl svépomocí vybudován také tenisový kurt, na němž si rádi změří své síly jak učitelé, tak i další vyznavači tohoto krásného sportu.

Zájmová a sportovní činnost našich žáků
Na škole v současné době pracují výtvarné a sportovní kroužky, starší žáci se mohou angažovat v hnutí PEER. Jedná se o program vzdělávající dospívající mládež v oblasti prevence drog a násilné činnosti, ale také v oblasti komunikace mezi lidmi, vzájemné tolerance a porozumění. Mladší i starší žáci školy se po celý rok zúčastňují různých sportovních akcí a soutěží pořádaných naší školou a v doprovodu učitelů jezdí i do škol okolních, kde velmi dobře hájí "naše barvy".

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Horní Lideč
Mgr. Miloš Novák, ředitel školy
Horní Lideč 200
756 12 Horní Lideč
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 316

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 19.02.2010 v 10:22 hodin