Kostel sv. Václava v Horní Lidči [ Kostel nebo katedrála ]

Po opravě kaple v roce 1990 se v naší obci obnovila tradice svatováclavských poutí a přitom vznikla myšlenka na stavbu nového kostela na místě, kde původně stála stará škola. 17.5.1992 proběhla slavnost posvěcení základního kamene za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera. 20. srpna 1994 byly olomouckým generálním vikářem Msgre Erichem Pepříkem slavnostně posvěceny zvony, prapor a znak obce a svěcení samotného kostela proběhlo 2. října téhož roku za přítomnosti 20 koncelebrantů s hlavním celebrantem Jeho Eminencí mons. Janem Graubnerem. Současně byl svátkem obce vyhlášen den 28.září.

Kostel v Horní Lidči se skládá ze dvou staveb - zvonice a kostela, které mohou symbolizovat Krista a Církev. Zvonice je vlastně silným sloupem, na kterém jsou zavěšeny tři zvony. Stojí těsně u cesty, již zdáli dobře viditelná.

Kostel je zasvěcen svatému Václavovi, patronu země, jehož doba je připomenuta i v materiálech stavby: dřevu, kameni, jednoduché omítce. Obvod kostela tvoří 3 metry vysoká zeď. Nad ní jsou čtyři velká okna, která propouští dovnitř světlo. Klenba je nesena dřevěnými sloupy. Vstupní portál, kterým vcházíme do předsíně kostela, připomíná Golgotu s třemi kříži zde přepásanými jediným příčným břevnem. Druhým portálem vstupujeme do lodi. Obětní stůl tvoří bílá kamenná deska na třech podporách. Kolem něho jsou v půlkruhu rozmístěny lavice.

Kostel sv.Václava není pouze místem, kde se schází věřící k bohoslužbám, ale také místem, kam obec směřuje nejrůznější kulturní akce. K těm pravidelným určitě patří adventní koncerty. Jakmile se však naskytne příležitost pozvat do naší obce zajímavé hudební či pěvecké seskupení i v jiný než vánoční čas, rádi tak činíme.

Kostel v Horní Lidči je součástí farnosti Lidečko. Současným administrátorem farnosti je P. Anton Kasan, kaplanem P. Jaroslav Špargl

Farní úřad Lidečko, tel.: 571 447 425

Bohoslužby v kostele sv.Václava:
středa: 16.30
pátek: 16.30
neděle: 9.00

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 1169 org. 56, 28.11.2007 v 07:24 hodin