Znak a prapor města Frenštát pod Radhoštěm [ Znak a prapor ]

Prapor města
Prapor města Frenštátu pod Radhoštěm má tuto podobu: Na červeném listu bílá postava sv. Martina z Tours se žlutou berlou v pravici, sedící na žlutém stolci a žehnající levicí. Na opěradlech odvrácené bílé husy se žlutou zbrojí, hledící k biskupovi. Tři stupně pod stolcem jsou bílé. Poměr šířky k délce je 2:3.


Znak města
Znak města Frenštátu pod Radhoštěm má tuto podobu: V červeném štítě sedí na zlatém stolci, postaveném na třech stříbrných stupních v patě štítu, sv. Martin z Tours ve stříbrném šatě a s mitrou na hlavě. V pravé ruce drží zlatou berlu, levicí žehná. Na opěradlech stolce stojí dvě odvrácené stříbrné husy se zlatou zbrojí, hledící k biskupovi.


Pečeť
Pečetním symbolem a posléze i měsťaským znakem se stal sv. Martin Tourský, jemuž je zasvěcen zdejší římskokatolický farní kostel. Kdy se tak stalo, nelze s určitostí říci, protože otisky obecních pečetidel jsou doloženy až ze 17. století. Lze však předpokládat, že svůj vlastní pečetní typář užíval Frenštát přinejmenším od udělení významných obecních výsad olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským v roce 1584, neboť obdobná privilegia bývala často pro představitele obce stimulem pro pořízení nového pečetidla.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Znak a prapor města Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm
744 40 Frenštát pod Radhoštěm
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.frenstatpr.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Lenka Bednářová (Městské kulturní středisko) org. 56, 07.01.2008 v 21:48 hodin