Tichá [ Město nebo obec ]

Tichá se rozložila 3 km severně od Frenštátu p./R. v jednom z malebných údolí, kterým se vine potok Tichávka.
Pramení v Kunčicích p./O. v n. v. 470 metrů a tvoří spolu s cestou hlavní osu celé sedm kilometrů dlouhé obce.
Tichá se nachází v oblasti "Přírodní park Pobeskydí" a často vyhledávaným cílem turistů je chráněný přírodní útvar - travertinová kaskáda.

Do historie se Tichá poprvé zapsala v roce 1359, a to hned dvakrát - jako Tichá a Nová Tichá, tj. dnešní dolní konec obce; v polovině 19. století obě části stavebně splynuly.
Počtem domů i obyvatel bývala vždy jednou z největších vesnic někdejšího hukvaldského panství, které patřilo olomouckému biskupství, a i dnes
se řadí k obcím s velkým počtem obyvatel.
Na rozdíl od některých vesnic v blízkém i vzdálenějším okolí si vždy zachovala samostatnost.
Nejvyšším bodem je vrcholek Tichavské Hůrky (544 m).
Obyvatelé nacházeli v minulosti obživu převážně v zemědělství, od konce 19. století také v místní Parmově továrně i v továrnách v blízkém okolí.
Část obyvatel se ve druhé polovině 19. století vystěhovala do amerického Texasu a počet obyvatel se snížil i po druhé světové válce v důsledku osídlování pohraničí.
Až do roku 1964 býval chloubou vesnice dřevěný kostel sv. Mikuláše, poprvé zmíněný v roce 1510.


Česky: Tichá
Německy: Tichau, Gross und Klein Tichau
Okres: s. o. 1850 Frenštát p./R., 1960 N. Jičín o. 1850 Místek, 1855 Frenštát p./R.,
1868 Místek, 1949 Frenštát p./R., 1960 N. Jičín
Počet obyvatel k 1. 1. 2004: 1572

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Tichá
Tichá 1
742 74 Tichá
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 858 128

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.ticha.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 27.09.2021 v 21:07 hodin