Kamenný kříž u kostela

Kamenný kříž z r. 1822, práce místní provenience, dokládající přežívání barokní sochařské tradice v 19. století. Kříž je osazený na vysokém, jednou odstupněném podstavci s volutovými křídly a římsovým ukončením. Na čelní straně podstavce je oválná kartuš tvaru empírového slunce, v níž byl dříve vsazen olej na plechu s vyobrazením Panny Marie Bolestné. Na zadní straně podstavce je nápis "Renov 1931 / 1822" .
Břevna kříže jsou liliovitě zakončená, svislé břevno se v dolní části mírně rozšiřuje. Korpus je statický bez náznaku pohybu boků, dlouhá rouška stažená provazem, dosahuje až ke kolenům. Hlava se zavřenýma očima je mírně nachýlená k pravému rameni. Korpus a reliéfní detaily kříže byly původně zlacené, dnes jsou necitlivě natřené emailovou barvou.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 11:30 hodin