Znak a prapor obce Bartošovice [ Znak a prapor ]

Obecní znak:
symbolika dvou zkřížených figur spočívá v odkazu na zasvěcení bartošovického kostela sv. Petru a Pavlu, patronům obce. Sv. Petra zastupuje jeho typický atribut klíč, sv. Pavel je reprezentován mečem. Počet dvou přeložených figur zároveň vystihuje počet dvou integrovaných obcí, Bartošovic a Hukovic. Tzv. heroldská, neboli geometrickým dělením štítu vzniklá figura čtyř snížených hrotů je převzata z erbu rodiny Malabailů z Canalu. Stříbrnočervená kombinace připomíná erb další významné bartošovické vrchnosti a také historickou moravskou zemskou příslušnost obce.


Prapor obce:
Červený list s kosmo položeným bílým mečem hrotem nahoru šikmo přeloženým bílým klíčem zuby dolů. Ve vlající části bílý svislý pruh široký 1/2 délky listu se čtyřmi trojúhelníkovitými zuby sahajícími do poslední čtvrtiny listu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bartosovice.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Vlastmil Mrázek (Color studio) org. 56, 08.09.2003 v 12:16 hodin