PUSTKA Antonín [ Osobnost ]

Antonín Pustka se narodil v Kunčicích 4. května 1877. Celý život rodičů i jeho byl spjat s hospodařením na půdě. Školního vzdělání se mu dostalo nejprve v kunčické obecné škole a pak v měštanské škole ve Frenštátě p. R. Na měšťance byl jedním z jeho nejoblíbenějších učitelů Karel Kálal, významný vlastivědný pracovník a organizátor místní národopisné výstavy v roce 1893. Z Kálalova podnětu začal pro potřeby výstavního výboru zapisovat jako šestnáctiletý hoch lidové písně, sešit s padesáti písněmi byl přímo z národopisné výstavy předán do Prahy, kde se bohužel ztratil. Zájem odborníků ho podnítil k další folkloristické práci a v zápisech lidových písní pokračoval. Osvojil si také hru na hudební nástroje. Ta mu pomáhala navazovat kontakty s lidovými zpěváky a muzikanty. V polovině devadesátých let se seznámil s Leošem Janáčkem, který v té době připravoval vystoupení kunčických na Národopisné výstavě v Praze. V roce 1903 odevzdal hudebnímu skladateli svou sbírku 320 zápisů lidových písní k redigování, kterého se však přes všechny urgence nedočkal. Rukopis byl až do roku 1949 považován za ztracený. Nyní je uložen v Archivu Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd v Brně.
Antonín Pustka je také autorem divadelní hry "Fojtův zápis", která pojednává o tom, jak fojtové svoji odvahou a rozhodností vymohli zpět peníze darované císařem jako odškodnění za válečné útrapy poddaných, které zpronevěřil pan vrchní z Hukvald.
Mnozí autorovi vrstevníci vzpomínali na to, jakým byl vynikajícím člověkem a znalcem lidských povah, vždyť starostoval více jak dvacet let (1909-1919 a 1920-1934). Mezi lidem byl nazýván "Pantáta Pustka". Dožil se vysokého věku - 83 let, zemřel 26. října 1960.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kuncicepo.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 27.06.2008 v 10:43 hodin