Zámek Přerov

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 529

Zámek se zámeckým mostem, příkopem a ohradní zdí

parc. č. 254 st.

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 529/1

Zámek č.p. 1

parc. č. 254 st.

Renesanční čtyřkřídlý zámek z 1. čtvrtiny 17. století, v jádru pozdně gotický s dochovanou raně gotickou věží.

Původně gotický hrad, přestavěný v druhé polovině 16. stol. na renesanční zámek Pernštejny, rozšířený Žerotíny na poč. 17. stol. V l. 1927-30 opraven pro potřeby muzea. Při rekonstrukci byla věž zvýšena o 22 m.

Majitel/Uživatel:
Město Přerov / Muzeum Komenského v Přerově.

Expozice:
Život a dílo J. A. Komenského, pamětní síň A. Mervarta a J. Bajáka, J. Blahoslav a čeští bratři, entomologické a mineralogické sbírky, lidová kultura na Hané, dobové rekonstrukce školních tříd. V zámecké věži expozice Tajemství tónu zvonů, Dějiny Přerova. Krátkodobé výstavy v historickém sálu, velkém výstavním sálu a v galerii.

Zajímavost:
Při nedávné rekonstrukci byla zámecká věž zvýšena o 22 m.

Otevřeno:
březen a listopad St, So, Ne 9-17 hod
duben až říjen denně mimo Po 9-17 hod
Jindy po předchozí dohodě.

Prohlídka:
S průvodcem (Č, A, N, R) 90 min, nejvíce 30 osob.

Vstupné:
-dospělí: 30,- Kč / děti: 15,- Kč - včetně všech výstav
Jednotlivé výstavy - dospělí: 5,- Kč / děti: 3,- Kč

Služby:
Rezervace prohlídek, prodej suvenýrů.

Kultura:
Výstavy Naše a zahraniční komeniologie a její představitelé (do 28.4.), fotografie M. Kurfirsta (3. - 28.4.), Osmdesát let evangelického sboru v Přerově (18.4. - 2.6.), Užitá keramika ze sbírek Muzea Komenského (1.5. - 7.7.), obrazy A. Mrázka (2. - 26.5.), Olomoučtí výtvarníci - amatéři (3.5. - 2.6.), Konec školního roku v zrcadle dvou století (28.5. - 7.7.), obrazy a grafika E. Siblíkové (6.6. - 28.7.), Povodeň 1997 (10.7. - 8.9.), obrazy v. Hornyaka (11.7. - 8.9.), obrazy V. Kozáka (1.8. - 8.9.).

Literatura:
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Součková
Roman Abušinov

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zámek Přerov
Horní nám. 1
751 52 Přerov
Česko (CZ)

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 14.03.2005 v 14:41 hodin