ZŠ Záhumení [ Základní škola ]

Základní škola pro 1. až 5. ročník. Součástí školy je: vlastní školní kuchyň a jídelna s kapacitou 250 jídel, jedno oddělení školní družiny, prostorná tělocvična, rozlehlá zahrada s hřištěm a dalším sportovním vybavením.

Zřizovatel:
město Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitelka ZŠ: Mgr.Jana Flesarová - jmenovaná do funkce na základě konkurzu ke dni 1.7.2000
Zahájení provozu školy:1.září 1993
Identifikační číslo školy: 70918651

Škola se nachází v krásném prostředí rozlehlé školní zahrady, kde děti tráví hodně času jak v rámci výuky, tak i v době půlhodinových svačinových přestávek. Příjemné domácké prostředí školy je ideální pro žáky mladšího školního věku.
Výuka probíhá podle programu Základní škola. Při ní využíváme hravých a zábavných forem práce.
Důraz klademe na úzkou spolupráci a posílení vzájemných vztahů s rodiči jak formo pravidelných schůzek, tak i řady společenských akcí s nimi.
Žáci naší školy dosahují jak dobrých učebních výsledků (každý rok je jich několik přijato na gymnázium), tak i úspěchů ve sportovních a výtvarných soutěžích.
Velká pozornost je věnována žákům s vývojovými poruchami učení.

Aktivity nad rámec školních osnov :
- od školního roku 2002/2002 přípravný kurz AJ pro žáky 3.třídy (Mgr. Jitka Vinklárková)
základy práce s PC
kroužek aerobiku
Sokol - cvičení pro chlapce
Klub šikovných dětí - ve spolupráci s DDM
nepovinné předměty: pohybové hry
výtvarná výchova
mažoretky - řada úspěšných vystoupení ve škole i na veřejnosti

Akce pořádané pro děti v průběhu školního roku :
Mikulášská nadílka, vánoční besídky, maškarní ples, dětská pouť v rámci oslav Dne dětí, návštěvy divadla v Novém Jičíně, kulturních akcí pořádaných MKA a ZUŠ v Rožnově pod Radh., víkendové turistické výlety, cvičení v přírodě, školní výlety, zimní pobyty na horách a plno dalších. Úzká je také spolupráce s IMŠ na Nádražní ulici, jejíž děti nás pravidelně navštěvují a seznamují se se školou. Na konci školního roku pořádáme velmi úspěšné výstavy dětských výtvarných prací.
Koncem listopadu míváme Den otevřených dveří.
Informace o školních akcích najdete v naší vývěsce na náměstí T.G.M. (vedle bistra U Libuše)

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Záhumenní
Mgr. Jana Flesarová, ředitelka školy
Boženy Němcové 1180
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 654 672
(+420) 571 657 234
zahrada - hřiště
zahrada - hřiště

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 22.02.2010 v 09:55 hodin