Zámek Fryštát

Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století.

Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou "Sissi".

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života šlechty na přelomu 19. a 20. století . Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů, to vždy první sobotu v měsíci, a příležitostných koncertů komorního charakteru.

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou "Lottyhaus", se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 36 ha. V parku s mnoha vzácnými dřevinami, který v současné době prochází významnou rekonstrukcí, se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál "Loděnice", kde je možno zapůjčit si loďky na projížďku slepým ramenem řeky Olše. Ve střední části poblíž bývalých koníren se nachází zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem.

Majitel/Uživatel:
Město Karviná / Správa zámku Městského úřadu Karviná.

Expozice:
Šlechtický interiér a uměleckohistorické sbírky 16. až 20. stol.

Zajímavost:
Jedna z nejvýznamnějších zámeckých knihoven u nás, se vzácnými rukopisy, prvotisky a knihami řady vědních oborů.

Návštěvní doba

Zámek Fryštát Karviná je veřejnosti přístupný od 1. dubna do 31. října s výjimkou III. návštěvnického okruhu, který je provozován celoročně. Prohlídky návštěvnických okruhů zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezónu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením správy zámku.

Doplňkové služby

Obřadní sál zámku je určen ke konání svatebních obřadů, které zde probíhají mimo stanovený termín prohlídek historické expozice, a to vždy první sobotu v měsíci.

Obřadní sál může být využit i k jiným účelům, např. slavnostní přijetí oficiálních hostů, konání komorních koncertů apod. Tento účel však musí být projednán s vedením správy zámku a se souhlasem vedení města.


Vstupné
dospělí (včetně cizinců): 40,- Kč
mládež do 18 let, studenti, důchodci: 20,- Kč
děti do 15 let: 15,- Kč
děti do 6 let: zdarma

Literatura:
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Součková
Roman Abušinov

KONTAKTNÍ ADRESA:

Oddělení správy zámku a památkové péče Magistrátu
Masarykovo nám. 1
733 24 Karviná - Fryštát
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 318 382
fax: (+420) 596 312 453

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.856388889N, 18.535E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Monika Mičulková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 04.06.2004 v 09:18 hodin