Naučná stezka Radegast [ Naučná stezka ]

Trojanovice, Socha pohanského boha Radegasta
Radegast
Radegast

Charakteristika:
Území je velmi cenné z přírodovědného hlediska. Vyhlášeny jsou zde státní přírodní rezervace Noříčí, s význačným porostem západoevropského charakteru ve vrcholové části a na prudkých svazích hřebene Noříčí o výměře 33,26 ha od roku 1955.


Na severních svazích Radhoště jedlobukový pralesní porost, doplněný jasanovými javořinami a jedlovými bučinami se smrkem. Vyhlášen v roce 1955 na ploše 74,76 ha (v současnosti přehlášen na 144,93 ha).

Na východním svahu pod hřebenem Čertových mlýnů rostou pralesovité porosty SPR Klíny, vyhlášené v roce 1977 o výměře 54,35 ha.

Nově vyhlášenou rezervací jsou však také přirozené až pralesovité porosty Kněhyně - Čertův mlýn se vzácnou pestrostí stanovištních typů na rozloze 195,02 ha (vyhlášeno 1989).

Naučná stezka byla otevřena v roce 1980 s 9 zastávkami a dalšími čtyřmi vstupními informačními tabulemi.


Průvodcovská publikace Naučná stezka Radegast, zpracovaná kolektivem autorů, vydaná v roce 1984 Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě.

Zastávky:
1 - Pustevny - u odbočky chodníku SPR Noříčí, charakteristika lesních porostů, včetně živočišstva a rostlin, vstup do SPR pouze s průvodcem!

2 - Skalka - v sedle pod Čertovým mlýnem, výhledy na vsetínskou a frenštátskou část Beskyd, evropské rozvodí.

3 - Čertovy mlýny - orientační křižovatka naučné stezky, poučení o chování na stezce.

4 - Kněhyně - bojová činnost 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky (září až listopad 1944).

5 - Kněhyně - (1257 m n. m.) přírodovědné poučení, význam přirozených lesních porostů, salašnictví.

6 - Klíny - charakter lesních porostů, vstup do SPR pouze v doprovodu průvodce!

7 - U sochy Radegasta - pověsti o Radhošti, informace o vzniku sochy Radegasta, salašnictví, výhledy.

8 - SPR Radhošť - význam rezervace z hlediska lesnického, botanického i zoologického, vlivy meteorologických podmínek na zakrslý charakter růstu dřevin, imisní poškození.

9 - Radhošť - (1129 m n. m.), kulturní význam, výhledy na všechny světové strany, poučení o chování na stezce.Provoz:
Naučná stezka je přístupná především v letním období. V zimě, i když jde o území velmi navštěvované, nejsou informace na tabulích čitelné (námraza).


Hlavní část trasy naučné stezky je vedena po červené turistické značce (úsek Pustevny - Čertův mlýn - Kněhyně i Pustevny - Radegast - Radhošť). Nástupními místy však mohou být Ráztoka (od Frenštátu) po červené značce, Čeladná po červené značce přes Malou Stolovou, Horní Bečva - Valaška po zelené turistické značce přes Martiňák i Rožnov, po červené turistické značce přes Černou horu a další.

Dostupnost stezky:
Nástupními centry pro oblast Radhoště jsou Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm, vybavené službami, dopravně přístupné, s možnostmi stravování i ubytování. Přístup na hřeben, stejně jako stravování a ubytování v dostatečné míře zajišťují i ostatní obce na úpatí: Dolní, Prostřední i Horní Bečva na jižních svazích, Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladná.
Trojanovice, Přírodní rezervace Radhošť
Přírodní rezervace Radhošť

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 10:52 hodin