Hraniční přechod Osoblaha - Pomorzowiczki

Hraniční přechod Osoblaha - Pomorzowiczki
charakter 2,3
Rozsah dopravy P,C,M,OA
Provozní doba nepřetržitá

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Druhy dopravy : P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava,
N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů), N2 - nákl. vozidla do 3,5 t evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a v PR ve Vojevodství Opole.

Hraniční přechod do Polska je od 5.7.2001 otevřen pro pěší, cyklisty, motocykly, osobní automobily do 3,5 t, a to pro občany České republiky a Polské republiky.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Osoblaha.cz
Typ záznamu: Hraniční přechod
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 20.08.2003 v 08:35 hodin