Okres Ostrava

I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues”), jež je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podpůrných programů) EU.

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OKRESU EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Ostrava.MIC.cz
Typ záznamu: Okres (region NUTS 4)
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 13.03.2004 v 13:14 hodin