Okres Nový Jičín

I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues”), jež je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podpůrných programů) EU.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Okres (region NUTS 4)
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 17.02.2004 v 09:55 hodin