Dušní [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

V oblasti je evidováno 16 adres:
evedenční číslo, čo - číslo orientační):

čo.1/čp.928, čo.2/čp.924, čo.3/čp.927, čo.4/čp.905, čo.5/čp.1045
čo.6/čp.1082, čo.7/čp.1083, čo.8/čp.906, čo.10/čp.907, čo.16/čp.112
čo.17/čp.900, čo.18/čp.868, čo.19/čp.886, čo.20/čp.865, čo.22/čp.866
čo.24/čp.867

UMÍSTĚNÍ

V LOKALITĚ EVIDUJEME

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 03.05.2003 v 22:33 hodin