Zvole [ Město nebo obec ]

Obec Zvole ve staročeštině (zvóle) byl termín, který vyjadřoval právo užívat
obecní majetek zejména k pastvě, myslivosti a rybolovu.
Zvole je jmenována prvně mezi obcemi v listině pro mohelnického rychtáře z roku 1273.

Zvole leží ve střední nadmořské výšce 265 m. Zvole je výstavná vesnice při silnici ze Zábřeha na jih do Mohelnice. Kolorédov, bývalá osada Zvole, v jižní části areálu již zcela splynul s původní Zvolí. Další silniční spojení ze Zvole vede k jihovýchodu do Lukavice a k severozápadu do Jestřebí. Severovýchodně od obce se vlévá do řeky Moravy Moravská Sázava. Domy ve vesnici a část katastru leží ještě v rovině Mohelnické brázdy kolem řeky Moravy, ale západní část katastrálního území zasahuje již do kopců Mírovské vrchoviny.

K památkám ve Zvoli patří vedle farního kostela jenom smírčí kříž (16. stol.)a dva další kříže (18. a 19. století).

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 23.09.2021 v 12:09 hodin