Mikroregion Nepomucko [ Encyklopedické heslo ]

Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v současnosti 30 členských obcí, čítajících téměř 15000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka po hranice s okresem Klatovy, dále uzemí Kasejovicka a Spálenopoříčska. Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury (energetické zásobování obcí, zásobování pitnou vodou), dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání v rámci Školy obnovy venkova při Střední církevní škole ve Spáleném Poříčí, a v posledním období významně i do rozvoje cestovního ruchu a malého a středního podnikání. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, začíná se rozvíjet i spolupráce s magistrátem města Plzně.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Region Nepomucko
Jiří Holec
Nám. A.Němejce 63
335 01 Nepomuk
Česko (CZ)
tel: (+420) 0602 421 983
fax: (+420) 0185/59 14 22

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Luděk Šorm org. 2, 07.07.2001 v 10:46 hodin