Stavenice

Ves se v historických pramenech uvádí k r. 1273, ale okolí již bylo osídleno mnohem dříve (nálezy lužické kultury ). Stavenice leží ve střední nadmořské výšce 255 m u silnice z Mohelnice do Úsova, východně od toku řeky Moravy. Přímo ve vsi je chráněn empírový kamenný kříž z roku 1816 a u silnice do Úsova boží muka z druhé poloviny 18. století.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 255.00 m

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 31.01.2008 v 11:04 hodin