Nové Losiny [ Katastr (místní část) ]

Místní část obce Jindřichov.

Rozlehlý katastr Nových Losin o výměře 2643 hektarů je z velké části pokryt lesy. Má hornatý charakter a zvedá se z údolí řeky Branné k severovýchodu do kopců Keprnické hornatiny, z nichž vrchol Vozky (1377 m) leží těsně za katastrální hranicí. Obec Nové Losiny je situována v jižní části katastru. Má střední nadmořskou výšku 585 m a táhne se údolím Losinského potoka a podél horské silnice z Jindřichova do Loučné. Jižně od Nových Losin na západním úpatí Sklenského vrchu (865 m)je umístěna bývalá osada Labe (do roku 1949 Elba). V poměrně značné vzdálenosti a bez přímého spojení s Novými Losinami se uprostřed lesů při horním toku Polomského potoka nacházela osada Josefová, dostupná silničkou odbočující ve Františkově (skupina chalup) z komunikace mezi Jindřichovem a Brannou.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mvcr.cz/adresa
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 10.11.2021 v 19:27 hodin