Rusín

V nejvýchodnější části Osoblažského výběžku je pohraniční obec Rusín.
Její katastr se skládá ze tří obcí - dnes místních částí :
Matějovice se svou rozlohou 377 ha.
Hrozová , která má rozlohu 534 ha .
Rusín o rozloze 517 ha.


Rusín vznikl v roce 1290. Před rokem 1331 jej držel Jan z Rusína. Roku 1331 se připomíná v historických pramenech opět jako Rusín,Herbort Sop z Fulštejna odkázal roku 1366 Rusín kapitule olomoucké, aby byla prebendou rektora kaple sv.Anny. V roce 1377 už německy ves nazývá Rossen, Rausen. Olomoucká kapitula osvobodila roku 1598 Rusín od šenku panského vína a zmírnila roboty.
Na konci třicetileté války byl roku 1648 Rusín zpustošen Švédy a několik dalších let zůstaly pustými. V archivních listinách se vyskytuje také pod názvem Nottizen-Blatt nebo Rausen.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 01.02.2007 v 12:51 hodin